adni jó!jó játék?freeweb!chatelj!szeretlektalálka?
Egyéni keresés

A haj­kli­ni­ka.­hu egy o­lyan ol­dal, a­mely a haj­be­ül­te­tés­sel kap­cso­la­tos hasz­nos tud­ni­va­ló­kat tag­lal­ja.

hirdetés

Haj­be­ül­te­tést ál­ta­lá­ban fér­fi­ak ké­ré­sé­re vé­gez­nek. Több fér­fi nem bír­ja el­vi­sel­ni a ko­pa­szo­dás té­nyét, i­lyen e­set­ben a­lá­ve­tik ma­gu­kat a haj­be­ül­te­tés­nek. Ez egy fáj­da­lom­men­tes el­já­rás mely he­ge­se­dést sem o­koz.